تصويري پيدا نشد

کاشت مو به روش fut

کاشت مو به روش fut چیست؟ روش Follicular Unit Transplant ) FUT ) در واژه به معنای عملی بر اساس قسمت‌ه...

تصويري پيدا نشد

کاشت مو به روش BHT 

کاشت مو به روش بی اچ تی BHT یا ( Body Hair Trans ) یکی از روش های کاشت مو است که در آن بانک مو از...

تصويري پيدا نشد

مراحل کاشت موی طبیعی

روش های مختلفی برای جراحی کاشت مو بکارگرفته میشود. که هر یک از آنها ویژگی های مخصوص...

تصويري پيدا نشد

کاشت مو به روش SUT

روش sut در کاشت مو چیست؟ کاشت مو به روش SUT همان fit است در کاشت مو به روش SUT با توجه به وج...