مراقبت های روز دوم کاشت به بعد

 • مراقب درب ماشین باشید که سرتان به درب برخورد نکند که باعث له شدن گرافت ها میشود. دستها را با فاصله روی سر بگیرید تا مانع برخورد شود.
 • یک الی دو ساعت پیاده روی کنید
 • آب زیاد مصرف کنید
 • نیمه نشسته بخوابید تا ۲ روز الی ۳ روز
 • سیپروفلوکساسین هر ۱۲ ساعت
 • سفالکسین هر ۶ ساعت
 • سیتریزین در صورت خارش
 • استامینوفین برای درد
 • پماد تتراسایکلین برای پشت سر

نحوه شستشو قسمت کاشته شده

 • سه روز اول بعد کاشت سرم شستشو را در آبپاش ریخته و قسمت های کاشته شده را فقط آبپاشی کنید هر روز سه مرتبه صبح ظهر و شب هر بار ۵ الی ۱۰ دقیقه
 • هفت روز بعد با شامپو بچه و سرم شستشو کف درست کنید و کف را روی سر گذاشته و بعد با سرم آبپاشی کنید تا کف ها شسته شود این کار را در روز سه مرتبه و هر بار ۵ الی ۱۰ دقیقه انجام دهید
 • هفت روز بعد کف گذاری کنید و ماساژ خفیف بدهیدتا کبره و پوسته ها جدا شوند. سعی کنید این کار را در طول هفت روز انجام دهید و عجله نکنید

توجه:

 • پس طی ۱۷ روز شستشوی سر را انجام دهید و طی ۱۰ روز اول بعد ا کاشت به هیچ عنوان به سر دست نزنید
 • حمام در ۱۷ روز اول از گردن به پایین جایز است

نحوه شستشو پشت سر

 • روز بعد از کاشت پانسمان را برداشته و پشت سر را با گاز استریل و سرم شستشو تمیز کنید و مجددا پماد تترا بزنید. روزی ۲ بار این کار را انجام دهید تا یک هفته، بعد از سه روز اول می توانید با آب و صابون شستشو دهید
 • بعد از یک هفته تا یک ماه بعد پماد ترمیم کننده هیدرودرم پشت سر بزنید
 • یک ماه بعد از کاشت برای prp به کلینیک مراجعه نمایید و نسخه دارو های یک ماه بعد از کاشت را از مشاور محترم دریافت کنید